Ovládnite ,,modrý oceán“ ako Cirque du Soleil


Slnečný cirrkus

Ako si zabezpečiť výnimočné postavenie na trhu, odlíšiť sa od konkurencie a zároveň zvýšiť zisk? Odpoveď na túto otázku prináša Stratégia modrého oceánu, ktorej autormi sú W. Chan Kim a Renée Mauborgne. Je výsledkom 15-ročného štúdia stratégií stoviek firiem z viac ako tridsiatich odvetví.

Krvavý vs. modrý oceán

Krvavý oceán ukazuje bežnú situáciu na trhu, na ktorom konkurencia medzi sebou bojuje najčastejšie cenovou politikou. V krvavom oceáne sú všeobecne známe, jasne definované a rešpektované pravidlá správania pre všetkých účastníkov trhu. Modrý oceán naopak symbolizuje vytvorenie a ovládnutie priestoru bez pravidiel, ktorý si firma môže neskôr sama definovať. Základom je hodnotová inovácia, teda zvýšenie hodnoty produktu v očiach zákazníka a zároveň zníženie nákladov. Modrý oceán považujeme za nedotknutý priestor trhu, ktorý poskytuje možnosť k ziskovému rastu a ktorý zároveň umožňuje vyradenie konkurencie z hry.

Úspech Slnečného cirkusu

Cirque du Soleil, na Slovensku známy aj ako Cirkus Slnka alebo Slnečný cirkus, je ukážkovým príkladom spoločnosti, ktorá využila Stratégiu modrého oceánu. Predtým, ako dosiahol úspech, vyzeral krvavý oceán nasledovne: Cirkus bol alternatívou zábavy, ktorá mala nízku cenu a bola dostupná v podstate pre všetkých. Trh zaberalo pár silných hráčov a zvyšok tvorili malé cirkusy. Cirkusy mali veľké náklady a ponúkali priame predaje sladkostí a zbytočností počas predstavenia alebo medzi prestávkami. Cirkus bol chápaný ako synonymum zábavy a humoru, ale aj napätia a nebezpečia. Tak vyzerali jasne definované pravidlá krvavého oceánu, ktoré rešpektovali cirkusanti aj samotní zákazníci.

Cirque du Soleil vytvoril úplne nové pravidlá a obsadil modrý oceán. Cirkusové predstavenie poňal viac ako umenie a menej ako zábavu, urobil z neho neopakovateľné divadlo zamerané skôr pre dospelých. Znížil úroveň humoru a napätia, odstránili sa priame predaje počas predstavení. Podstatne zvýšil cenu a dal tým zákazníkovi najavo, že ide o skutočné umenie, za ktoré sa oplatí priplatiť. Týmito opatreniami vytvoril hodnotovú inováciu. Veľmi razantným krokom bolo odstránenie všetkých zvierat. Predtým si ľudia cirkus bez zvierat nevedeli predstaviť, slony a divoké šelmy boli pre návštevníkov najväčším lákadlom. Tým nielen ulahodil ochrancom zvierat, ale aj razantne znížil náklady. Starostlivosť o zvieratá predstavovala jednu z najdrahších cirkusových položiek.

Stratégia modrého oceánu sa môže zdať na začiatku trochu komplikovaná. Je náročné prestať myslieť podľa zaužívaných pravidiel trhu a vymyslieť niečo, na čo ešte nikto predtým neprišiel. Vyžaduje čas a energiu, ale určite stojí za to. Na trhu sa dá bojovať aj inak, ako cenovými zľavami.