Jazyková korektúra textu


Vďaka jazykovej korektúre bude váš text pôsobiť profesionálne a dôveryhodne.

Čo zahŕňa korektúra textu?

V rámci korektúry kontrolujem gramatickú správnosť textu, odstraňujem chyby a preklepy. Patrí sem správne písanie čiarok, dĺžňov, úvodzoviek, veľkých a malých písmen, y/i, správne skloňovanie a časovanie, vhodné predložkové väzby, dodržovanie medzier medzi slovami a pod. Zameriam sa aj na slovosled, význam viet, správne poradie slov, zrozumiteľnosť a prehľadnosť textu.

Cena za korektúru závisí od počtu normostrán, pričom 1 normostrana (1 800 znakov) stojí 8 €.