Prezentácia alebo výstup pred publikom: Ako sa na to pripraviť?


Prezentácia či výstup pre publikom: Ako sa na to pripraviť?

Jedným z častých nástrojov PR je prednášanie na rozličných konferenciách, výstavách a diskusiách. Práve tu sa majiteľ alebo zamestnanec firmy môže ukázať vo veľmi dobrom svetle ako odborník na danú problematiku a rapídne zvýšiť dôveryhodnosť a hodnotu značky. Ako na to?

Odborníci na komunikáciu tvrdia, že 5 minút prejavu vyžaduje 60 minút dôkladnej prípravy. Predtým, ako si začnete pripravovať príhovor, odpovedzte si na nasledovné otázky:

  • Čo chcem povedať?
  • Ako to chcem povedať?
  • Komu to chcem povedať?

Čo chcem povedať?

Dôležité je ujasniť si, čo je hlavná myšlienka vystúpenia. Pri výbere informácii treba zvážiť, čo je pre mňa i publikum dôležité a naopak, čím sa zaoberať nebudem. Vďaka tomuto spôsobu nebudete zbytočne bočiť od témy. Zamotať sa a skĺznuť do úplne inej problematiky je ľahšie, ako sa môže na prvý pohľad zdať. Oceníte to najmä pri časovo ohraničených výstupoch. Zároveň si ujasnite, čo je cieľom prejavu. Informovať? Presvedčiť? Zmeniť názor na niečo?

Ako to chcem povedať?

Poznáme tri typy prejavu:

  • čítanie,
  • hovorenie spamäti,
  • prednášanie z poznámok.

Čítanie sa spravidla neodporúča kvôli nedostatočnému kontaktu s publikom a rýchlemu poklesu záujmu. Ak sa prejav naučíte naspamäť, stratíte zbytočne veľa času a navyše môžete znieť monotónne a neprirodzene. Najvhodnejšou alternatívou je hovorenie z poznámok. Pripravte si osnovu so záchytnými bodmi a viackrát si prejav vyskúšajte. S každým nácvikom pocítite väčšiu istotu. Tento typ prednesu pôsobí najprirodzenejšie v porovnaní s konverzačným štýlom, umožňuje pružne reagovať na situáciu a reakcie publika.

Komu to chcem povedať?

Čím lepšie poznáte publikum, tým lepšie mu prispôsobíte svoje vystúpenie. Zamerajte sa na počet poslucháčov, ich zloženie z hľadiska veku, pohlavia, vzdelania, zamestnania, politického a náboženského presvedčenia a pod. Aké sú ich súčasné názorové preferencie? Koľko vedia o danej téme? Čo od vás očakávajú?

Obsahová stránka vystúpenia

Vystúpenie rozdeľte na úvod, hlavnú časť a záver. V úvode (asi 10% z vymedzeného času) sa predstavte a oboznámte poslucháčov, o čom idete hovoriť. V hlavnej časti (cca 70%) sprostredkujte obsah vystúpenia podľa záchytných bodov. V závere (cca 20%) stručne zhrňte najdôležitejšie myšlienky vystúpenia. Nezabudnite poďakovať za pozornosť.

Formálna stránka vystúpenia

Na vystúpenie príďte včas, ešte lepšie vopred a skontrolujte, či sa nič nezmenilo. Hovoriť začnite až vtedy, keď sa poslucháči utíšia a pozerajú na vás. Nepodceňujte výzor, prvý dojem na druhýkrát nespravíte. Na upútanie pozornosti je dobré cielene využiť pohyby, gestikuláciu, mimiku a očný kontakt. Pri dôležitom bode môžete zmeniť polohu tela, alebo postúpiť dopredu. Príliš veľa pohybov však môže pôsobiť rušivo. Nevhodné je kývanie sa alebo opakovaný krok dopredu a dozadu. Pri nesprávnych pohyboch a mimike je najdôležitejšie si ich najprv uvedomiť, mnohé robíme podvedome. Vyskúšajte si rozprávanie pred zrkadlom, ,,cvičným“ publikom, alebo sa natočte na video.

Mimoriadne dôležitý je očný kontakt s publikom, ktorý zmenšuje psychologický odstup. Priamy pohľad je výzvou na komunikáciu a aj výrazom hľadania odozvy. Čo sa týka hlasového prejavu, zmeny v intenzite, výške a rýchlosti hlasu, ako aj zdôrazňovanie niektorých slov odstraňujú monotónnosť.

Spätná väzba

Spätná väzba prestavuje otázky zo strany publika a vašu reakciu. Pozorne počúvajte, čo vám ľudia hovoria a neskáčte im do reči. Ak si nie ste istí, uistite sa, či ste správne pochopili otázku. Nikdy sa nesnažte negatívne reakcie a tvrdenia zľahčovať, alebo zahmlievať nič nehovoriacimi frázami. Nesnažte sa poslucháčov odbiť rýchlou a nedostatočnou odpoveďou.

Malá rada na záver

Najviac uveriteľní sú tí rečníci, ktorí sa cítia absolútne v pohode a pôsobia sebaisto. Stresu sa najlepšie zbavíte dôkladnou prípravou, preto ju nepodceňujte. Uvoľnite sa a všetko pôjde ako po masle. 🙂