Pochvalou k úspechu: Prečo a ako ľudí správne chváliť?


Pochvalou k úspechu

Pochvala z nás všetkých robí lepších a sebavedomejších ľudí. Dokáže motivovať k ešte lepším pracovným výsledkom, ale napriek tomu ju používame zriedkavejšie, ako by sme mali. Ako často a akým spôsobom by sme mali ľudí chváliť?

Krátky príbeh na úvod

Kedysi dávno žil v Londýne istý mladík, ktorý sa chcel stať spisovateľom. Bol však vo veľmi biednej situácii a nič nenasvedčovalo tomu, že by sa jeho sen mal stať skutočnosťou. Pochádzal z chudobných pomerov a jeho rodičia mu nedokázali zabezpečiť adekvátne vzdelanie. Jeho otca uväznili kvôli dlhom a ešte ako chlapec sa musel zamestnať v továrni plnej potkanov. Mal veľmi málo sebavedomia a nedôveroval ani svojej schopnosti písať. Nepovzbudzoval ho ani fakt, že mu odmietali jednu poviedku za druhou. Nevzdával sa, až napokon prišiel veľký deň a jednu mu uverejnili v novinách. Nedostal za ňu peniaze, ale redaktor ho pochválil. Toto uznanie ho tak zasiahlo, že rozrušene chodil po uliciach a slzy sa mu kotúľali po lícach. Povzbudenie, ktoré potreboval ako soľ, ho motivovalo v snahe ísť za svojím snom. Ak by pochvalu nedostal, možno by celý svoj život strávil prácou v továrni. Pravdepodobne ste už o tom mladíkovi počuli. Volal sa Charles Dickens.

Dobré výsledky nie sú samozrejmosť

Každý človek, či už je riaditeľom firmy alebo predavačom v supermarkete, chce, aby ho niekto pochválil. Trochu uznania, štipka povzbudenia v pravej chvíli – to sú veci, ktoré nás všetkých posúvajú vpred. Posilňujú sebavedomie, motivujú a vytvárajú lepšie vzťahy. Často však na to zabúdame, dobré výsledky berieme ako samozrejmosť a komentujeme len tie zlé. Aj kritika má svoje čestné miesto, ale treba ju vedieť povedať konštruktívne a bez prehnaných emócií. Aj psychológovia tvrdia, že ak rodičia deti často a správne chvália, vychovávajú z nich lepších a úspešnejších ľudí.

Ako chváliť efektívne?

Pochvala by mala byť úprimná a vhodná v danej situácii. Rozlišujeme pochvalu určenú človeku a pochvalu určenú procesu. Procesná pochvala sa týka chválenia spôsobu alebo techniky jednotlivca. Osobná pochvala je zameraná na jednotlivca a jeho schopnosti. Vyvoláva dojem, že daný človek je prirodzene nadaný.

Pochvala určená procesu – Pochvala určená človeku

,,Brilantný výstrel na bránu!“ – ,,Máš veľký talent! Si rodený futbalista!“

,,Blahoželám! Projekt bol skvelo prezentovaný!“ – ,,Si úžasný rečník! Všetci ťa vždy počúvajú.“

,,Skvelý výber farby. Tie šaty ti naozaj pristanú!“ –  ,,Máš perfektný cit pre módu!“

Aby sme mohli určiť, ktorá forma pochvaly je efektívnejšia, oboznámime sa najprv s prírastkovou teóriou a teóriou subjektu. Prírastková teória tvrdí, že inteligencia a výkon nie sú pevne dané vlastnosti a dajú sa zlepšiť úsilím a tvrdou prácou. Teória subjektu uvádza, že inteligencia a úroveň výkonu sú presne dané a jedinec je úspešný, pretože má vrodený talent a potrebné schopnosti. Štúdie ukázali, že deti chválené procesnou pochvalou u seba rozvíjajú prírastkovú teóriu schopností. Verili, že ich výkon sa odvíja od vytrvalosti a vyvinutého úsilia. Deti odmeňované osobnou pochvalou sa riadili podľa teórie subjektu. Svoj výkon vnímali ako pevný, nemeniteľný a daný prirodzeným talentom. Na základe výskumu sa procesná chvála ukázala ako efektívnejšia, pretože viedla deti k tomu, aby na sebe pracovali a zlepšovali svoje schopnosti.

Kedy radšej nechváliť?

Chváliť by sme mali vtedy, ak to myslíme naozaj úprimne a ak si človek pochvalu naozaj zaslúži. Chváliť by sme nemali za všetko a za ľahké úlohy. Človek si to môže vysvetliť ako podceňovanie jeho schopností a dobre mienené uznanie ľahko skĺzne k demotivácii. Vždy radšej počkajte na moment, kedy je pochvala oprávnená a daný človek si ju naozaj zaslúži.

Zdroje:

  1. CARNEGIE, D. Ako si získavať priateľov a pôsobiť na ľudí. : Vydavateľstvo Príroda, s.r.o. 2000. ISBN 80-07-01129-3
  2. psychologie.cz