Čo by ste mali vedieť o čítaní na internete


Na internete je čítanie omnoho ťažšie ako na papieri a o cca 25% pomalšie. Ako zabezpečiť, aby sa texty ľahšie čítali a čitateľov neunavili?

  1. Kratšie riadky

Príliš dlhé riadky unavujú oči, najmä pri čítaní dlhých textov. Ideálna dĺžka jedného riadku je približne do 80 znakov vrátane medzier.

  1. Oči majú radi to, na čo sú zvyknuté

Experimentovanie s fontami sa vám nemusí vyplatiť. Radšej používajte jednoduché pätkové alebo bezpätkové fonty, ktoré sa dobré čítajú, správne zobrazujú a čitateľ ich pozná z ostatných webov. Pätkové (napr. Times New Roman) používajte na nadpisy a podnadpisy, bezpätkové (napr. Arial) používajte na ostatný nezvýraznený text. Neodporúča sa používať viac ako dva druhy fontov.

  1. Členenie a zvýrazňovanie

Čitatelia bežne text na monitore najprv skenujú, až potom čítajú. Aby ste ich hneď zaujali, zvýraznite kľúčové slová a záchytné body. Používajte podnadpisy, odseky, číslovanie a odrážky. Text bude prehľadnejší a čítanie bude omnoho ľahšie.

  1. Tmavý text na bielom pozadí

Pri dlhších textoch sa odporúča používať tmavý text na bielom pozadí a nie naopak. Biely text na tmavom pozadí sa môže použiť na reklamnej grafike a krátkych vetách, nie na dlhých textoch. Odrádza od čítania, spomaľuje ho a unavuje oči.

  1. Rušivé faktory

Príliš veľa reklamy a obrázkov odvádza pozornosť a pôsobí pri čítaní rušivo. Vyberte radšej jeden kvalitný a výstižný obrázok, ktorý sa k textu primerane hodí. Ďalším rušivým faktorom sú gramatické chyby, najmä dlhšie vety bez čiarok pôsobia jednoliato a čitateľ sa v nich stráca.

  1. Dlhé texty

Dlhé a neprehľadné texty odrádzajú od čítania. Myslite na to, že stručnosť je sestrou talentu. Text zbytočne nenaťahujte a nedopĺňajte o nepodstatné fakty.