Denný archív: 15. júla 2015


Ako si zabezpečiť výnimočné postavenie na trhu, odlíšiť sa od konkurencie a zároveň zvýšiť zisk? Odpoveď na túto otázku prináša Stratégia modrého oceánu, ktorej autormi sú W. Chan Kim a Renée Mauborgne. Je výsledkom 15-ročného štúdia stratégií stoviek firiem z viac ako tridsiatich odvetví. Krvavý vs. modrý oceán Krvavý oceán ukazuje bežnú situáciu […]

Ovládnite ,,modrý oceán“ ako Cirque du Soleil